Атестаційний екзамен для студентів-бакалаврів спеціальності «Міжнародне право».


8-10 червня відбувся атестаційний екзамен для студентів-бакалаврів спеціальності «Міжнародне право».
Вітаємо з успішною здачею!
Бажаємо натхнення та терпіння йти вперед крок за кроком!
Самовдосконалюйтеся, зростайте як професіонали та ставайте найкращими.
Будьте кращими не від когось, а від попередньої версії самих себе!
До зустрічі у вересні на магістерській програмі!

On June 8-10, a certification exam for bachelor students in International Law was held.
Congratulations!
We wish you inspiration and patience to go forward step by step!
Improve yourself, grow as professionals and become the best.
Be better not from someone, but from the previous version of yourself!
See you in September at the master’s degree program!