Про кафедру


Кафедра міжнародного права та міграційної політики

Кафедра міжнародного права та міграційної політики – це сучасний освітній і науковий проект юридичного факультету Західноукраїнського  національного університету.

Кафедру було створено в 27 серпня 2015 року як кафедру міжнародного права та європейської інтеграції, керуючись стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення зовнішньої політики держави. У вересні 2017 року перейменовано на кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії; у серпні 2019 року — на кафедру міжнародного права та міграційної політики.

Сьогодні це вже сформований освітньо-науковий простір, орієнтований на студента.

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за ОП «Міжнародне право» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю Міжнародне право.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання таких дисцип­лін: Історія міжнародного права, Дипломатичний протокол та етикет, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Право Європейського Союзу, Порівняльне конституційне право, Порівняльне адміністративне право і процес, Порівняльне кримінальне право та процес, Порівняльне цивільне право та процес, Міжнародне і порівняльне трудове право, Міжнародне економічне право, Міжнародний захист прав людини, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне зобов’язальне право, Міжнародне речове право, Етичні стандарти правничої професії, Міжнародне кримінальне право, Актуальні проблеми права ЄС, Дипломатичний та консульський захист, Прецедентна практика ЄСПЛ, Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя, Теорія та практика сучасного міжнародного права тощо.

Після завершення навчання на освітніх програмах кафедри випускники можуть обіймати такі посади: дипломатичного представника, юриста-міжнародника, радника, експерта, фахівця-аналітика, політичного оглядача, судді, помічника судді, прокурора, нотаріуса, помічника нотаріуса, юрисконсульта, юриста, адвоката, помічника адвоката, спеціаліста з державної служби тощо.

Випускники можуть працювати у сфері міжнародного права в органах зовнішніх зносин, в міжнародних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, арбітражах, на підприємствах, в установах та організаціях, наукова, експертно-аналітична та консультативна діяльність у цій сфері.

Високий рівень практичної підготовки здобувачів забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній сферах, сучасний і професійний підхід до навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, залучення до навчального процесу експертів-практиків та науковців з українських та європейських університетів-партнерів, зокрема в рамках Лекторію для юриста-міжнародника, крос-культурну комунікацію і командний нетворкінг; інтерактивні освітні методики – «віртуальні саміти» і модельовані засідання міжнародних організацій, дебати на гострі й актуальні теми, що формують «портфоліо компетенцій» через розвиток hard і soft skills; навчання поза формальними академічними освітніми програмами, зокрема, навчання в рамках Школи польського на європейського права, що дає змогу опанувати польську мову та законодавство Європейського Союзу.

Студенти, що навчаються на спеціальності Міжна­родне право беруть участь у міжнародних на національних конкурсах, тренінгах з міжнародного публічного, міжнародного гуманітарного, міжнародного кримінального права, міжнародного комерційного арбітражу тощо. Викладачі кафедри регулярно підвищують свою кваліфікацію в університетах України та за кордоном, беруть учать у міжнародних наукових конфе­ренціях, наукових проектах.

Кафедра активно співпрацює з Управлінням державної міграційної служби у Тернопільській області, Почесним Консульством Республіки Сенегал в Україні, Управлінням міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів Тернопільської обласної військової адміністрації, Національною асоціацією адвокатів України, Радою адвокатів Тернопільської області, Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області, Тернопільською міською радою, приватними юридичними фірмами.

А також із зарубіжними партнерами -  Оснабрюцьким університетом (Німеччина), Ягеллонським університетом (Польща), Сілезьким університетом у Котовіцах (Польща), Вармінсько-Мазурським університетом (Польща), Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (Грузія).


Професорсько-викладацький склад

Жукорська Ярина Михайлівна

завідувач кафедри міжнародного права та міграційної політики, кандидат юридичних наук, доцент

Координатор Тернопільського обласного представництва Української асоціації міжнародного права.

Член галузевої експертної ради 29 «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Експерт із акредитації освітніх програм за спеціальністю 081 Право Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Координатор Тернопільського обласного представництва Української асоціації міжнародного права.

Член авторського колективу «Енциклопедії міжнародного права» у 3-ох томах.

Член European Society of International Law.

Життєве кредо: Esse quam videri.

Дисципліни: Міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя, історія міжнародного права.

  Коло наукових інтересів: право міжнародної відповідальності, право міжнародних організацій, міжнародне кримінальне право.

ORCID ID

Publons

Google scholar

Публікації:

 1. Історія науки міжнародного права в Україні в доробку Костянтина Савчука. Український часопис міжнародного права. 2023. Спеціальний випуск присвячений 30-річчю Української асоціації міжнародного права. С. 138-145.
 2. Порушення міжнародно-правових зобов’язань Організацією Об’єднаних Націй у контексті здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №2. С. 327-332.
 3. Міжнародно-протиправне діяння міжнародної організації. Часопис Київського університету права. 2021. №4. С. 162-167.
 4. Історія виникнення та становлення миротворчої діяльності ООН. Часопис Київського університету права. 2020. №4. С. 423-428.
 5. Пандемія COVID-19 та її можливі наслідки для системи ООН. Часопис Київського університету права. 2020. №2. С. 356-361.
E-mail: ya1zhu52@gmail.com

Фліссак Костянтин Андрійович

професор кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, доктор економічних наук, професор

член Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria).

Життєве кредо: Gutta cavat lapidem

Дисципліни: Історія міжнародного права, Дипломатичний протокол та етикет, Міжнародне економічне право, Міжнародні кризові комунікації та міжнародні конфлікти, Інформаційні війни та міжнародна пропаганда (дисципліни викладаються українською та англійською мовами)

Коло наукових інтересів: дипломатична служба, економічна дипломатія, міжнародні відносини, геополітика та міжнародне право

   ORCID ID

   Publons

   Scopus

   Google scholar

Публікації:

 1. Myron Yankiv, Kostyantyn Flissak, Artur Roland Kozłowski. Leksykon dyplomacji gospodarczej. Warsawa: CeDeWu, 2021 – 182 s.
 2. Myron Yankiv, Kostyantyn Flissak, Artur Roland Kozłowski. Dyplomacja w zagranicznej współpracy gospodarczej. Warsawa: CeDeWu, 2020 – 166 s.
 3. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України - Тернопіль: Новий колір, 2016. - 812 с.
 4. Економічна дипломатія. Навчальний посібник. - Тернопіль: "Новий колір", 2013. – 440 с.
 5. Міжнародні правові аспекти зовнішньоторговельної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми правознавства. – 2022. – № 4. – С.94-101
 6. Економічні санкції та специфіка їх позиціонування в сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – № 1. – С.72-80
E-mail: flissak.k@ukr.net

Баран Анжеліка Володимирівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Практикуюча юристка, адвокатеса, членкиня Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria).

Життєве кредо : "Scentia potentia est" (Знання - це сила) (Френсіс Бекон)

Дисципліни : Право Європейського Союзу, Міжнародно-правовий захист прав людини, Медіація в системі захисту прав людини

Коло наукових інтересів: військове право, права людини

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

Публікації:

 1. Baran A. Legislation on conscription : comparative analysis, Visegrad journal on human rights. № 1, 2023. URL : https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2023/06/Vishegrad_01_2023_-Last.pdf
 2. Баран А.В. Репрезентація українців в австрійському парламенті. Тернопіль: Крок, 2021. 276 с.
 3. Баран А.В. Зарубіжний досвід запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (на прикладі Німеччини. Актуальні проблеми правознавства. 2021. Випуск 2. С. 5-12.
 4. Baran A. Role of the Сourt of Justice of the European Union in establishing the European administrative space. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. Випуск 7. С.269-272.
 5. Баран А. Право на приватність: генезис, сутність та застосування в рішеннях ЄСПЛ. Актуальні проблеми правознавства. 2020. Випуск 3. С. 21-28.
E-mail: anzhelika_baran@ukr.net

Саванець Людмила Михайлівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук, доцент

керівник Школи польського та європейського права (спільний проект Ягеллонського університету та ЗУНУ), адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, European Law Institute.

Життєве кредо: Мрій. Вір. Наполегливо працюй. І обов’язково здобудеш нагороду.

Дисципліни: міжнародне приватне право, європейське договірне право, право Європейського Союзу.

Коло наукових інтересів: європейське договірне право, міжнародне приватне право, адаптація законодавства України з приватним правом ЄС

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

     

Публікації:

 1. Savanets L. The Implementation of Directive 2019/771 in Ukrainian Private Law: Future Prospects and Challenges. Osteuropa Recht. 2023. Vol.2. PP.233-248.
 2. Savanets L., Poperechna H. Legal regulation for sale of goods and supply of digital content in EU – analysis of novelties of new EU Directives. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023. № 78. Ч.2. С.413-418.
 3. Savanets L., Stakhyra H. A Comparative Study on the Conformity of Goods under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and Ukrainian Sales Law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem. 2022. Vol 14 (2). PP.143-162. (Scopus)
 4. Саванець Л. Уніфікація матеріальних норм про відповідність товару договору в міжнародному приватному праві. Актуальні проблеми правознавства. 2021. Vol. 3. PP.82-89.
 5. Саванець Л. Концепція відповідності товару у праві ЄС: в контексті адаптації законодавства України. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. PP.345-361.
E-mail: lsavanets@gmail.com

Поперечна Ганна Михайлівна

Доктор філософії (право), доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ,

Голова Ради молодих вчених ЗУНУ, членкиня Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria), членкиня Науково-технічної ради ЗУНУ.

 

Життєве кредо: «З суми безконечно малих виникає безконечно велике» (Л. Костенко)

Дисципліни: Порівняльне цивільне право (українською та англійською мовами викладання), Міжнародне авторське право (англійською мовою), Правове регулювання обігу цифрового контенту (українською та англійською мовами викладання), Практикум зі складання міжнародних та національних процесуальних документів.

Коло наукових інтересів: договірне право України та ЄС, зобов'язальне право, міжнародних захист авторських прав, адаптація законодавства України до приватного права ЄС, договори за якими здійснюється обіг цифрового контенту.

 ORCID ID

   Publons

  Google scholar

 

Публікації:

 1. Поперечна Г. Саванець Л. Legal regulation for sale of goods and supply digital content in EU– analysis of novelties of new EU Directives Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. №78. ч.2. 2023. S.413–418. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.67
 2. Poperechna H.M. Savanets L.M. A Comparative Study on the Conformity of Goods under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and Ukrainian Sales. Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem. №14 (2). 2022. S. 143–162. DOI: 10.7206/kp.2080-1084.528 (SCOPUS)
 3. Savanets L., Baran A., Podkovenko T., Poperechna H., Dyka O. Breach of obligations under agreements for the purchase and sale of goods and supply of digital content in the law of the European Union and Ukraine. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 41, Número 79. 2023. S.156–171. (Web of Science) DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.11
 4. Poperechna H. Muzyka A., Cherniak O., Lytvyn N., Artemenko O, Shevchenko D. Cosmetology Services in Ukraine: Problems of Legal Regulation. Journal of Forensic Science and Medicine | Published by Wolters Kluwer ‐ Medkno. V.9.Iss.2. 2023. P.137-143 (Web of Science) DOI: 10.4103/jfsm.jfsm_62_22
 5. Poperechna H. Supply Digital Content: Concept of Adaptation New EU Directives to Ukrainian Legislation. Osteuropa Recht. 2023. Heft 2. P. 190–205.
E-mail: hn.stahyra@gmail.com

Марценко Наталія Степанівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук (PhD)

Член редакційної колегії іноземного наукового видання Studia Prawnoustrojowe" - "Legal Studies", Poland https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/about/editorialTeam

Дійсний член Асоціації Європейського інституту права, Австрія, https://europeanlawinstitute.eu/membership/individual-members/m/

  Життєве кредо: Порядність, професіоналізм, патріотизм

  Дисципліни: Порівняльне цивільне право, Порівняльний цивільний процес, Міжнародне речове право, Міжнародне зобов’язальне право.

  Коло наукових інтересів: цивільно-правове регулювання штучного інтелекту, договірне право

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

Публікації:

 1. Nataliia Martsenko. (2023). Mistake in the contract law of Ukraine and some foreign countries. Actual problems of law. № 1. 2023. P. 18-25. DOI:10.35774/app2023.01.018. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1555/1607
 2. Nataliia Martsenko, Anastasiia Melnychuk, Olesya Remenyak. (2023). European Union property law: review of the main provisions and peculiarities. Actual problems of law. № 2 (34). 2023. P. 160-166. DOI:10.35774/app2022.02.160. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/apl/article/view/1613/1670
 3. Martsenko, N. (2022). Artificial intelligence and human rights: a scientific review of impacts and interactions. Studia Prawnoustrojowe, (58). https://doi.org/10.31648/sp.8245
 4. Марценко Н., Гера В. (2022). Форс-мажор у приватному праві Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз. Південноукраїнський правничий часопис. № 4. 2022. С.149-156. DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.2.23. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_2/4-2_2022.pdf#page=149
 5. Марценко Наталія (2022). Порівняльно-правове дослідження невиконання зобовязань за законодавством Франції, Німеччини та України. Актуальні проблеми правознавства. № 4. 2022. С. 70-76. DOI:10.35774/app2022.04.070. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1499
 6. Drakokhrust T., Martsenko N. (2022). Artificial Intelligence in the Modern Judicial System. Journal of Modern Educational Research, 2022; 1: 5. DOI: 10.53964/jmer.2022005. URL: https://www.innovationforever.com/article.JMER20220107
E-mail: nata.martsenko@gmail.com

Ногас Назар Ігорович

PhD (право), викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ

Життєве кредо: Будь собою, інші ролі зайняті (Оскар Уайльд)

Коло наукових інтересів: Міжнародне публічне право, Адміністративне право.

Дисципліни: Міжнародний захист прав людини, Міжнародне право, Міжнародне гуманітарне право.

Посилання на бази даних:

     ORCID ID

     Google scholar

     DSPACE WUNU

Публікації:

 1. Ногас Н. Правове становище іноземців на території України. Актуальні проблеми правознавства. 2023. № 1. С. 81-85.
 2. Ногас Н.І. Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів. Актуальні проблеми правознавства. 2022. №. 4. С. 132-136
 3. Ногас Н. Якість вищої освіти у контексті у контексті національного механізму захисту прав людини. Збірник матеріалів тез доповідей круглого столу «Вектори вдосконалення національного механізму захист)' прав людини» (Київ, 7 липня 2021 року). 36. наук. нр. Київ-Терногаль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правннків», «Бескиди», 2021. С. 74 – 77.
 4. Цимбалістий Т., Ногас Н. Система забезпечення якості діяльності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Актуальні проблеми правознавства. 2020. Вип. 4. С. 81-85.
 5. Ногас Н.І. Державна політика у галузі освіти України: сутність та зміст. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Випуск 1 (21) 2020. С. 87 – 95.
E-mail: 1523450@ukr.net

Аспіранти