Про кафедру


Кафедра міжнародного права та міграційної політики

     Кафедра міжнародного права та міграційної політики – це сучасний освітній і науковий проект Юридичного факультету Західноукраїнського  національного університету.

     Створення кафедри в серпні 2015 року було обумовлене стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення зовнішньої політики держави. Відповідно й початкова назва кафедри – кафедра міжнародного права та європейської інтеграції; з вересня 2017 року перейменовано на кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії; з серпня 2019 року перейменовано на кафедру міжнародного права та міграційної політики.

     Кафедра міжнародного права та міграційної політики – свого роду Coworking-платформа з властивими їй невимушеною атмосферою та просто­ром для креативу.

     Основна мета кафедри – створити сучасну освітню й науково-дослідницьку платформу, де кожен може самовдосконалюватись, отримувати нові унікальні знан­ня, набувати потрібних навичок та застосовувати їх практично.

     Кафедра є випусковою за спеціальністю 293 «Міжнародне право» в галузі знань «Міжнародні відносини»  за ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

     Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисцип­лін з галузі міжнародно-правового цик­лу, зокрема: «Міжнародне право», «Міжнародне публічне пра­во», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Право міжна­родних договорів», «Міжнародне економічне право», «Право зовнішніх зносин», «Міжнародне міграційне право», «Дипломатичне та консульське право» тощо.

     Освітня платформа передбачає новітній формат передачі знань, умінь і нави­чок через відкриті лекторії, публічні дебати і дискусійні панелі на політичну і пра­вову тематику, PBL-семінари і майстер-класи, тренінги (у т.ч. з риторики і публіч­них промов) за участі широкого кола фахівців та викладачів європейських універси­тетів-партнерів. У процесі навчання застосовуються апробовані технології ситуа­тивного моделювання (Boot Camp, Workshop, Moot Court), що дозволяють студен­там продемонструвати засвоєнні знання, а також розвинути практичні навички як індивідуальної, так і командної роботи.

     Кафедра налагоджує зв’язки з дипломатичними представництвами та устано­вами в Україні й закордоном. Студенти, що навчаються на спеціальності «Міжна­родне право» неодноразово брали участь у міжнародних конкурсах з міжнародного права та міжнародного комерційного арбітражу. Викладачі та аспіранти кафедри регулярно стажуються закордоном та беруть учать у міжнародних наукових конфе­ренціях і симпозіумах.


Професорсько-викладацький склад

Жукорська Ярина Михайлівна

завідувач кафедри міжнародного права та міграційної політики, кандидат юридичних наук, доцент

Експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти (спеціальність 081 «Право»). Член галузевої експертної ради 29 «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості освіти. Координатор Тернопільського обласного представництва Української асоціації міжнародного права. Член авторського колективу «Енциклопедії міжнародного права» у 3-ох томах.  

Життєве кредо: Esse quam videri.

 

Дисципліни: Міжнародне публічне право.

 

Коло наукових інтересів: відповідальність у міжнародному праві, право міжнародних організацій.

ORCID ID

Publons

Google scholar

Публікації:

 1. Сучасна концепція міжнародно-правової відповідальності. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (19). 2019. С. 36-41.
 2. Пандемія COVID-19 та її можливі наслідки для системи ООН. Часопис Київського університету права. 2020. №2. С. 356-361.
 3. Історія виникнення та становлення миротворчої діяльності ООН. Часопис Київського університету права. 2020. №4. С. 423-428.
 4. Міжнародно-протиправне діяння міжнародної організації. Часопис Київського університету права. 2021. №4. С. 162-167.
 5. Порушення міжнародно-правових зобов’язань Організацією Об’єднаних Націй у контексті здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №2. С. 327-332.
E-mail: ya1zhu52@gmail.com

Фліссак Костянтин Андрійович

професор кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, доктор економічних наук, професор

член Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria).

Життєве кредо: Gutta cavat lapidem

Дисципліни: Міжнародні кризові комунікації та міжнародні конфлікти, Історія міжнародного права, Інформаційні війни та міжнародна пропаганда, Міжнародне економічне право (дисципліни викладаються українською та англійською мовами)

Коло наукових інтересів: дипломатична служба, економічна дипломатія, міжнародні відносини, геополітика та міжнародне право

   ORCID ID

   Publons

   Scopus

   Google scholar

Публікації:

 1. Myron Yankiv, Kostyantyn Flissak, Artur Roland Kozłowski. Leksykon dyplomacji gospodarczej. Warsawa: CeDeWu, 2021 – 182 s.
 2. Myron Yankiv, Kostyantyn Flissak, Artur Roland Kozłowski. Dyplomacja w zagranicznej współpracy gospodarczej. Warsawa: CeDeWu, 2020 – 166 s.
 3. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України - Тернопіль: Новий колір, 2016. - 812 с.
 4. Економічна дипломатія. Навчальний посібник. - Тернопіль: "Новий колір", 2013. – 440 с.
 5. Економічні санкції та специфіка їх позиціонування в сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – № 1. – С.72-80
E-mail: flissak.k@ukr.net

Дракохруст Тетяна Вікторівна

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ

Голова ГО "Освітній старт", членкиня Асоціації правників України (комітет міграційного права), членкиня Європейського інституту права (Австрія), членкиня редакційної колегії журналу "the Journal of Modern Educational Research" (Китай), координаторка іноземних студентів освітньої програми "Міжнародне право", координаторка курсів підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції Навчального-наукового інституту публічного управління ЗУНУ, консультантка центру міжнародної безпеки та співробітництва ЗУНУ.

Життєве кредо: щоб уникати помилок треба набиратися досвіду, щоб набиратися досвіду, треба робити помилки!

Дисципліни: Міжнародне міграційне право, Дипломатичне та консульське право, Право міжнародної безпеки, Європейське міграційне право.

Коло наукових інтересів: міграційне право, публічне управління, адміністративне право.

     ORCID ID

     Publons

     Google scholar

Публікації:

 1. Drakokhrust T. Legal Features of Migration Processes in Unrecognized Territories: Ukraine’s Eastern Donbas Region. Osteuroparecht. 2019. № 2.P. 238–248
 2. Дракохруст Т.В., Фліссак К.А. Сучасна парадигма просування національних інтересів у зовнішньоекономічній діяльності Словаччини. Baltic Journal of Economic Studies. 2021.
 3. Дракохруст Т.В. Адміністративно-правові засади управління міграційною політикою України в умовах євроінтеграційних процесів. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право. 2020. № 8. С. 70–74
 4. Дракохруст Т.В. Правове забезпечення державної міграційної політики України : монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 416 с.
 5. Drakokhrust T., Prodan I., Tkach U. Migration challenges: trends and implications for Ukraine and Countries of Eastern Europe. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5(2). P. 30–37
E-mail: tanya.drakohrust@gmail.com

Баран Анжеліка Володимирівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Практикуюча юристка, адвокатеса, членкиня Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria).

Життєве кредо : "Scentia potentia est" (Знання - це сила) (Френсіс Бекон)

Дисципліни : Право Європейського Союзу, Міжнародно-правовий захист прав людини, Медіація в системі захисту прав людини

Коло наукових інтересів: історія права, права людини

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

Публікації:

 1. Баран А.В. Репрезентація українців в австрійському парламенті. Тернопіль: Крок, 2021. 276 с.
 2. Баран А.В. Зарубіжний досвід запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (на прикладі Німеччини. Актуальні проблеми правознавства. 2021. Випуск 2. С. 5-12.
 3. Baran A. Role of the Сourt of Justice of the European Union in establishing the European administrative space. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. Випуск 7. С.269-272.
 4. Баран А. Право на приватність: генезис, сутність та застосування в рішеннях ЄСПЛ. Актуальні проблеми правознавства. 2020. Випуск 3. С. 21-28.
 5. Баран А.В., Коваль О.Є., Саванець Л.М. Euthanasia: is it Act of Mercy or Cruel Murder? Psychological and Legal Consideration. Наука і освіта. 2018. №3. C.68-75 (Web of Science) Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2018-3-doc/2018-3-st9
E-mail: anzhelika_baran@ukr.net

Саванець Людмила Михайлівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук, доцент

керівник Школи польського та європейського права (спільний проект Ягеллонського університету та ЗУНУ), адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, European Law Institute.

Життєве кредо: Мрій. Вір. Наполегливо працюй. І обов’язково здобудеш нагороду.

Дисципліни: Міжнародне приватне право, Міжнародне приватне право (загальна та особлива частини), Міжнародне приватне право (загальна та особлива частини) (англійською мовою), Європейське договірне право (англійською мовою), Правове регулювання договірних відносин з іноземним елементом (англійською мовою), Міжнародні контракти (англійською мовою).

Коло наукових інтересів: європейське договірне право, зобов'язальне право, міжнародне приватне право, приватне право ЄС, адаптація законодавства України з приватним правом ЄС.

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

     

Публікації:

 1. Концепція відповідності товару у праві ЄС: в контексті адаптації законодавства України. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Riga, Latvia : “BaltijaPublishing”, 2020. 462 p. P.345-361
 2. The Act on Recovery of Trust to Justice in Ukraine (in:) Justiz in Mittel- und Osteuropa/Oesten Baller, Burkhard Breig (Hrsg). Berlin: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2017. 180p.
 3. Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу. Право України. 2019. № 2. С. 207-215 (у співавторстві із Ф.Цоллем)
 4. The Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees in Ukraine: A Comparative Analysis with EU Law. JournalofEuropeanConsumerandMarketLaw (EuCML). 2018. Issue 1. PР.31-36
 5. The Pledge of Securities as a Way of Providing Satisfaction for Credit Obligation under Ukrainian Law. Osteuroparecht. 2015. № 2. РР. 183-200
E-mail: lsavanets@gmail.com

Поперечна Ганна Михайлівна

Доктор філософії (право), доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ,

Голова Ради молодих вчених ЗУНУ, членкиня Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria).  

Життєве кредо: З суми безконечно малихвиникає безконечно велике» (Л. Костенко)

 

Дисципліни: Право міжнародних договорів, Європейське договірне право, Міжнародне публічне право.

 

Коло наукових інтересів: проблематика непоіменованих договорів; договірні зобов’язання постачання цифрового контенту

 ORCID ID

   Publons

  Google scholar

 

Публікації:

 1. Стахира Г.М., Саванець Л.М.Концепція договору постачання цифрового контенту в умовах адаптації договірного права України до acquiscommunitareЄС.Форум Права. 2020. 61(2). С. 56–64. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3702455
 2. Стахира Г.М. Калаур І.Р. Відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань з постачання цифрового контенту. Право України. № 2. 2019. С. 77–90
 3. Stakhyra H. Aplicability of the law of de facto regimes.OsteuropaRecht. 2019. Heft 2. P. 207–222
 4. Стахира Г.М. Речово-правові проблеми природи цифрового контенту. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2017. С. 55–58
 5. Стахира Г.М. Проблеми визначення поняття цифрового контенту. Актуальні проблеми правознавства. № 3 (11). 2017. С. 127–131
E-mail: hn.stahyra@gmail.com

Марценко Наталія Степанівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук (PhD)

Член Європейського інституту права (European Law Institute, Vienna Austria). Членкиня наукового комітету журналу (scientific committee of the journal entitled Studia Prawnoustrojowe" - "Legal Studies", Poland).  

Життєве кредо: Порядність, професіоналізм, патріотизм

 

Дисципліни: Порівняльне цивільне право, порівняльний цивільний процес, Міжнародне зобов’язальне право (дисципліни - українською та англійською мовами викладання), Міжнародне інформаційне право.

 

Коло наукових інтересів: цивільно-правове регулювання штучного інтелекту, договірне право

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

   

Публікації:

 1. Марценко Н.С. (2019). Правовий режим штучного інтелекту в цивільному праві. Актуальні проблеми правознавства 4 (20)/2019. 91-98с. URL: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/apl/article/viewFile/797/785
 2. Martsenko, N. (2020). Determining the place of artificial intelligence in civil law. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5279
 3. Nataliia Martsenko, (2021). Influence of artificial intelligence on the legal system. Studia Prawnoustrojowe. http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/prawne/Studia_Prawnoustrojowe-nr-54.pdf , https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp
 4. Марценко Н.С. (2022). Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену Штучним Інтелектом. Науковий збірник Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Право. № 1. 2022. С. 47-62. https://pravo.cuspu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/105
 5. Drakokhrust T, Martsenko N. (2022). Artificial Intelligence in the Modern Judicial System. J Mod Educ Res, 2022; 1: 5. DOI: 10.53964/jmer.2022005. https://www.innovationforever.com/article.JMER20220107
E-mail: nata.martsenko@gmail.com

Ногас Назар Ігорович

PhD (право), викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ

Життєве кредо: Будь собою, інші ролі зайняті (Оскар Уайльд)

Коло наукових інтересів: Міжнародне публічне право, Адміністративне право.

Дисципліни: Міжнародне і порівняльне трудове право, Міжнародне публічне право, Право Європейського Союзу.

Посилання на бази даних:

     ORCID ID

     Google scholar

     DSPACE WUNU

Публікації:

 1. Цимбалістий Т., Ногас Н. Система забезпечення якості діяльності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Актуальні проблеми правознавства. 2020. Вип. 4. С. 81-85.
 2. Ногас Н.І. Державна політика у галузі освіти України: сутність та зміст. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Випуск 1 (21) 2020. С. 87 – 95.
 3. Ногас Н. Якість вищої освіти у контексті у контексті національного механізму захисту прав людини. Збірник матеріалів тез доповідей круглого столу «Вектори вдосконалення національного механізму захист)' прав людини» (Київ, 7 липня 2021 року). 36. наук. нр. Київ-Терногаль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правннків», «Бескиди», 2021. С. 74 – 77.
E-mail: 1523450@ukr.net

Беська Соломія Володимирівна

Аспірант, викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ

Життєве кредо: “Удосконалюватися - значить мінятися, бути досконалим - означає змінюватись часто.” ( У. Черчілль).

Дисципліни: Порівняльне кримінальне право , Порівняльне кримінальне право ( англ. мовою) , Порівняльний кримінальний процес , Міжнародне гуманітарне право , Міжнародне гуманітарне право (англ.мовою).

Коло наукових інтересів: захист інформації - адміністративно- правовий аспект.

Публікації:

 1. Беська С.В. Інноваційні процеси захисту інформації. Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції , м. Тернопіль 2021.
E-mail: Solomiabeska@gmail.com

Аспіранти