Вступ 2021


Під час проведення щорічної вступної компанії досить велика кількість абітурієнтів та їхніх батьків звертаються до нас із запитанням з приводу того, чи зможе випускник спеціальності 293 Міжнародне право обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти❓❓❓
Зокрема, чи можуть вони працювати на посадах у органах прокуратури, суді, адвокатурі та нотаріаті❓
Ми з розумінням ставимося до такого виду запитань, адже мова йде про майбутнє абітурієнтів. Саме тому ми черговий раз надаємо пояснення з цього приводу"</p
Зокрема, згідно п.21 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 у редакції від 11.02.2017 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти❗❗❗
Тобто, випускники, які здобули фах за спеціальністю 293 Міжнародне право, поза будь-яким сумнівом, можуть працювати на відповідних посадах у органах прокуратури, судах, адвокатурі та нотаріаті. А завдяки здобуттю поглиблених знань у сфері міжнародного та вітчизняного права, проходження практики як за кордоном, так і в структурах Міністерства закордонних справ України, умінням висококваліфіковано та фахово використовувати іноземні мови (не менше двох) та можливості отримання (окрім вітчизняного) диплома магістра у сфері права однієї із країн ЄС, перед випускниками спеціальності 293 Міжнародне право відкриваються перспективи працевлаштування досить широкого спектру, як на теренах України, так і за її межами"</p